Fakta Mengenai Rabun Dekat (Hyperopia)

Rabun dekat merupakan antara sebab penglihatan yang kabur. Objek yang jauh akan kelihatan tidak jelas bagi orang rabun jauh. Kebiasaanya rabun dekat merupakan variasi yang normal dan bukan penyakit. Jarang rabun dekat disebabkan oleh penyakit. Antara sebab rabun dekat adalah perubahan natural bentuk mata dan jarang disebabkan oleh perubahan¬† dalam kornea atau lensa mata. Masalah-masalah ini menyebabkan cahaya masuk ke …